امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

آزمایشگاه اتوپسی (کالبدشکافی غشا)

 

 

 

 

 

 

انواع خدماتی که در آزمایشگاه اتوپسی شرکت پالا فرایند راستین ارائه می شوند عبارتند از:

 

 • بازرسی دیداری غشا و تعیین نوع گرفتگی یا رسوب گرفتگی
 • تصویر برداری و در صورت نیاز طیف سنجی به منظور مشاهده دقیق و شناسایی ماهیت عوامل ایجاد گرفتگی
 • تست‌های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز به منظور شناسایی ماهیت عوامل گرفتگی
 • تست فشار رنگ – رودامين B به جهت تعیین آسیب‌دیدگی غشا به دلیل مواجهه با یک ماده اکسنده یا آسیب مکانیکی
 • تست متيلن‌بلو جهت تعیین آسیب شیمیایی یا فیزیکی روی سطح غشا
 • تست فوجی وارا جهت تعیین اکسید شدگی غشا بر اثر مواجهه با هالوژن‌ها نظیر کلر
 • تست‌های کیفی و کمی شستشوی شیمیایی نمونه‌های غشا به منظور تعیین نوع و غلظت مناسب ماده شوینده و بهترین شرایط عملیاتی برای فرایند شستشوی غشا

 

 

 

 

   

                                                 special-pro-4                photo 2017-02-07 10-17-52

 

                                                photo 2017-02-07 10-17-56               photo 2017-02-07 10-18-01                                         

 

 

 

 

 

 

گزیده‌ای از تست‌های اتوپسی انجام شده توسط شرکت پالا فرایند راستین:

 

 

 • اتوپسی المنت UF     پتروشیمی مارون
 • اتوپسی المنت RO    شرکت پالاینده آب ایرانیان
 • اتوپسی المنت RO    شرکت آبگین صنعت بهتاش
 • اتوپسی المنت RO    پتروشیمی پردیس