امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

آزمایشگاه ارزیابی رزین تبادل یون

 

 

انواع خدماتی که در آزمایشگاه ارزیابی رزین تبادل یون شرکت پالا فرایند راستین ارائه می‌شوند عبارتند از:

 

  • تعیین ظرفیت کل رزین تبادل یون
  • تعیین دانسیته ذرات رزین تبادل یون
  • تعیین دانسیته توده رزین تبادل یون
  • تعیین نسبت وزن خشک به وزن مرطوب
  • میزان تورم رزین تبادل یون