امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

آزمایشگاه ارزیابی عملکرد غشا

 

 

مدول خانگی 

 

  • اندازه‌گیری دبی محصول و درصد پس‌زدگی نمک المنت غشایی با استفاده از استاندارد ASTM D5615
  • اندازه‌گیری مقاومت در برابر کلر المنت غشایی

 

مدول خانگی

 

مدول صنعتی

 

  • اندازه‌گیری دبی محصول و درصد پس‌زدگی نمک المنت غشا با استفاده از استاندارد ASTM D4194