امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

 

آزمایشگاه شستشوی غشا

 

 

انواع خدماتی که در آزمایشگاه شستشوی غشا در شرکت پالا فرایند راستین ارائه می‌شوند عبارتند از:

 

  • تعیین نوع گرفتگی غشا
  • بدست آوردن فرمولاسیون ماده شوینده با توجه به نوع گرفتگی
  • انجام فرایند شستشو و بررسی عملکرد غشا پس از شستشو

 

 

 

شستشوی غشا2