امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

دوره های آموزشی آب شیرین کن های اسمز معکوس (RO)

 

 

 

         آشنایی با مبانی علمی فرایند اسمز معکوس و نکات علمی مرتبط با دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس

         مدرس دکتر محمد مهدیارفر

         (سرفصل مباحث دوره)

 

آشنایی با روش دستی و نرم افزارهای طراحی مفهومی آب شیرین کن های اسمز معکوس، محاسبه دستی و چک کردن صحت طراحی توسط نرم افزار، توانایی تعیین نوع، تعداد و آرایش غشاهای اسمز معکوس و محاسبه مشخصات اصلی مورد نیاز سیستم مثل فشار مورد نیاز پمپ و کیفیت آب شیرین تولیدی

مدرس دکتر محمد مهدیارفر 

(سرفصل مباحث دوره)

 

آشنایی با روش راهبری و نگهداری از آب شیرین کن های اسمز معکوس، فراگیری نکات کاربردی درخصوص نحوه کار با این آب شیرین کن ها جهت افزایش کیفیت آب تولیدی، طول عمر غشاها و سیستم آب شیرین کن، شناسایی مشکلات سیستم و ارائه راه حل برای آن

مدرس دکتر محمد مهدیارفر 

(سرفصل مباحث دوره)
 
 

آشنایی با ساختار داخلی المنت‌های غشایی اسمز معکوس و انواع این المنت‌ها، تسلط بر روش انتخاب المنت مناسب برای آب‌شیرین‌کن و روش جایگزین کردن المنت یک برند با برند جدید در یک سیستم

مدرس دکتر محمد مهدیارفر

(سرفصل مباحث دوره)

 

 

کسب دانش پایه در خصوص آنتی اسکالانت، آشنایی با مکانسیم پیشگیری از تشکیل رسوب، آشنایی با انواع این مواد و چگونگی طبقه بندی آن ها، کسب توانمندی در انتخاب آنتی اسکالانت مناسب برای سیستم ها، کسب توانمندی در تشخیص ضدرسوب اصل و تقلبی، آشنایی با نحوه تعیین دوز مناسب تزریق، آشنایی با مشکلات تزریق مقادیر زیاد یا کم آنتی اسکالانت و روش های برطرف کردن آن‌ها
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

 

آشنایی با معیارهای سنجش کارایی آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس و نحوه ثبت داده‌ها در یک آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس، آشنایی با نرم‌افزار ROdata
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

              

آشنایی با معیارهای سنجش کارایی آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس و روش انجام بررسی بر روی یک آب‌شیرین‌کن در حال کار، شناخت متداول‌ترین مشکلات آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس و روش‌های شناسایی و رفع عیوب
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

 

آشنایی با انواع گرفتگی غشاها در فرایند اسمز معکوس و تعیین زمان مناسب برای اجرای شستشوی شیمیایی غشاها، مشخصات سیستم مناسب برای CIP، مواد و روش شستشوی شیمیایی
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

 

آشنایی با چگونگی تشخیص گرفتگی بیولوژیکی در یک سیستم اسمز معکوس و روش‌های پیشگیری از آن، آشنایی با روش‌های برطرف‌سازی آلودگی بیولوژیکی در یک آب‌شیرین‌کن و ضدعفونی کردن آن
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

 

آشنایی با انواع سیستم‌های پیش تصفیه متداول برای آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس و معیارهای انتخاب آن‌ها، آشنایی با روش طراحی سریع متداول‌ترین فرایندهای پیش تصفیه
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

 

         آشنایی با روش طراحی مفهومی آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس توسط محاسبات دستی و چک کردن صحت طراحی توسط نرم‌افزار ROSA
         مدرس دکتر محمد مهدیارفر

 

آشنایی با روش طراحی و شبیه‌سازی آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس توسط نرم‌افزار IMSDesign، آشنایی با تکنیک‌های رفع خطاهای طراحی
مدرس دکتر محمد مهدیارفر
(سرفصل مباحث دوره)

 

 

         آشنایی با روش طراحی و شبیه‌سازی آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس توسط نرم‌افزار CMSpro، آشنایی با تکنیک‌های رفع خطاهای طراحی
         مدرس دکتر محمد مهدیارفر