امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

سایر دوره های آموزشی مربوط به تصفیه آب

 

 

دوره آموزشی اصول شیمی آب

آشنایی با اجزای موجود در آب و نحوه بیان غلظت آنها و تفسیر و تحلیل برگه های آنالیز آب

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی تصفیه آب های صنعتی

اطلاعات کامل در خصوص متداول ترین فرایند تصفیه آب های صنعتی

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای تصفیه آب برای بویلرها

فراگیری اطلاعات کامل در خصوص شیمی آب و متداول ترین فرایندهای تصفیه آب مرتبط با بویلرها

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای تصفیه آب برای سیستم های خنک کننده

فراگیری اطلاعات کامل در خصوص کنترل شیمی و میکربی آب خنک کننده و متداول ترین فرایندهای تصفیه آب مرتبط با سیستم های خنک کننده

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی کلرزنی و سایر فرایندهای ضدعفونی

آشنایی با نحوه عملکرد کلر، ازن و تابش UV به عنوان مهمترین روش های ضدعفونی آب، مزایا و معایب هر یک و نحوه انتخاب بهترین روش و نحوه محاسبه دوز تزریق لازم برای ضدعفونی آب

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی فیلترهای شنی برای تصفیه آب

کسب دانش پایه در خصوص نحوه عملکرد فیلترهای شنی در فرایندهای تصفیه آب و نحوه طراحی و راهبری این نوع فیلترها

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی فیلترهای کربنی برای تصفیه آب و پساب

کسب دانش پایه در خصوص نحوه عملکرد فیلترهای کربنی در فرایندهای تصفیه آب و پساب، نحوه طراحی این نوع فیلترها، کسب   توانمندی در انتخاب مناسب ترین جاذب کربنی در هر واحد و تشخیص زمان تعویض فیلترها

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی حذف آلاینده ها از آب توسط فرایند جذب سطحی

کسب اطلاعات کامل در خصوص فرایند جذب سطحی، مواد جاذب متعارف مورد استفاده، نحوه انتخاب ماده جاذب مناسب و اصول طراحی   فرایند

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی تصفیه آب توسط فرایند آهک زنی، اصول و طراحی

فراگیری مبانی علمی فرایند آهک زنی، نکات عملی مرتبط با راهبری این فرایند، نحوه طراحی فرایند آهک زنی و سایز کردن ادوات اصلی مورد استفاده در این فرایند

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی مواد مصرفی شیمیایی در صنعت تصفیه آب

معرفی مواد شیمیایی مصرفی در فرایندهای تصفیه آب، آشنایی با نقش، مکانیسم عملکرد و انواع مواد شمیایی مصرفی به همراه مزایا و معایب هر یک در صنعت تصفیه ی آب

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی فناوری های نمکزدایی

آشنایی با انواع فرایندهای نمک زدایی و چگونگی عملکرد و مزایا و معایب هر یک از این فناوری ها و نحوه انتخاب مناسب ترین فناوری برای هر مورد

(سرفصل مباحث دوره)

 

دوره آموزشی طراحی دستگاه های سختیگیری از آب توسط رزین های تبادل یون

آشنایی با مبانی علمی فرایند حذف سختی آب توسط رزین های تبادل یون، روش طراحی این دستگاه ها محاسبه تعداد و ابعاد بسترها و حجم رزین مورد نیاز برای کاهش سختی آب، محاسبه زمان هر یک از مراحل عملکرد سختی گیر، تعیین مقدار و غلظت نمک مورد نیاز برای احیای سختی گیر و محاسبه مقدار و کیفیت پساب تولیدی توسط این فرایند

(سرفصل مباحث دوره)

 

 

تصفیه آب توسط فرایند اولترا فیلتراسیون (UF)

آشنایی مخاطبین با فرایند اولترافیلتراسیون ، طراحی سیستم با نرم افزارهای مربوطه، ارائه نکات تکمیلی طراحی و انتخاب تجهیزات و ابزار دقیق روش های راهبری و نگهداری سیستم

(سرفصل مباحث دوره)