امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

دوره های آموزشی تصفیه فاضلاب

 

تصفیه فاضلاب های صنعتی

این دوره آموزشی برای مخاطبینی طراحی شده است که با سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنعتی سر و کار دارند. شرکت‌ کنندگان در این دوره اطلاعات کاملی در خصوص شناسایی خصوصیات پساب‌های صنعتی و متداول‌ترین روش‌های تصفیه آن‌ها را دریافت خواهند کرد.

 (سر فصل مباحث دوره)

 

 

 

تصفیه فاضلاب های شهری

این دوره آموزشی برای مخاطبینی طراحی شده است که با سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری سر و کار دارند. شرکت‌ کنندگان در این دوره اطلاعات کاملی در خصوص شناسایی مشخصات کیفی پساب‌های شهری و خانگی و متداول‌ترین فرایندهای تصفیه آن‌ها را فرا خواهند گرفت.

 (سرفصل مباحث دوره)