امروز: ۹۸/۰۶/۲۴

بررسی پایلوتی کارایی مدیای مورد استفاده در فیلترهای شنی واحد اسمز معکوس

 

 

با توجه به وقوع گرفتگی در المنت‌های اسمز معکوس شرکت پتروشیمی پردیس این احتمال مطرح شد که سیستم فیلتراسیون موجود، توان کافی به منظور حذف ذرات معلق از خوراک را ندارد. مهندسین و مختصصان شرکت دانش بنیان پالا فرایند راستین، مناسب نبودن ابعاد دانه‌های مدیا به‌کار رفته در این فیلترها را یکی از دلایل احتمالی مطرح کردند.
شرکت دانش بنیان پالا فرایند راستین توانست بررسی پایلوتی کارایی مدیای مورد استفاده در فیلترهای شنی واحد اسمز معکوس را با موفقیت به پایان برساند و راهکارها و پیشنهادات کاربردی را ارائه‌ دهد.

 

تاریخ: 1398/05/22

  

 

ارزیابی ماده پراکنده‌کننده نفت

 

با توجه به آلودگی نفتی در آب‌های سطحی، نیاز به پراکندگی نفت در آب برای تجزیه توسط میکروارگانیسم‌ها ضرورت دارد. ازجمله توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، ارزیابی میزان اثر مواد پراکنده‌کننده نفت می‌باشد. جدیدترین پروژه‌‌ی انجام شده در این زمینه، ارزیابی اثر ماده پراکنده‌کننده نفت ارسالی از شرکت مهرتاش سپاهان اصفهان می‌باشد.

 

تاریخ : 97/10/22

ارزیابی عملکرد جاذب حذف آرسنیک

 

 

یکی از آلودگی های موجود در آب، آرسنیک می‌باشد که با توجه به مضر بودن حضور این عنصر در آب‌های آشامیدنی، حذف آن از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. جاذب‌های مختلفی به منظور حذف آرسنیک در بازار معرفی شده است. از توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، ارزیابی ظرفیت جذب دینامیک جاذب‌های تولید شده می‌باشد. جدیدترین پروژه انجام شده در این زمینه، ارزیابی جاذب آرسنیک تولید شده ارسالی از شرکت آذر جام آمل می‌باشد.

 

تاریخ: 97/07/03

 

 

 

تعیین ظرفیت کل رزین تبادل یون

 

 

از جمله توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین تعیین ظرفیت کل رزین تبادل یون می‌باشد که در آذر ماه 1397، رزین ارسالی از شرکت آبگین صنعت بهتاش مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی دانسیته، نسبت وزن خشک به وزن مرطوب و ظرفیت کل رزین، اندازه‌گیری شد.

تاریخ: 97/09/11

 

 

 

 

ارزیابی عملکرد ممبرین خانگی

 

استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است. از توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، ارزیابی عملکرد ممبرین‌های خانگی می‌باشد. از پروژه‌های اخیر انجام شده، بررسی عملکرد و میزان پس زدگی نمک توسط ممبرین ارسالی از طرف شرکت بسط کار می‌باشد.

 

تاریخ: 97/06/26