امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

 

اتوپسی 

 

از خدمات شرکت پالا فرایند راستین اتوپسی ممبرین اسمز معکوس است. یکی از مشکلات رایج در واحدهای تصفیه آب و آب شیرین کن‌های اسمز معکوس، ایجاد Fouling در ممبرین و کاهش کارایی آن می‌باشد. این شرایط نیاز به کالبد شکافی ممبرین اسمز معکوس(اتوپسی) و شناسایی نوع گرفتگی و رسوب تشکیل شده دارد. از پروژه‌های اخیر انجام شده توسط شرکت، اتوپسی ممبرین ارسال شده از پتروشیمی پردیس می‌باشد.

 

تاریخ: 97/05/30