امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

ارزیابی میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب

 

با توجه به وجود نمک‌های محلول در آب ورودی به سیستم‌های تصفیه آب به روش اسمز معکوس و آب شیرین کن‌‎ها، احتمال ایجاد گرفتگی و رسوب(scaling) در ممبرین‌های اسمز معکوس وجود دارد. طول عمر ممبرین مشروط به موثر بودن آنتی اسکالانت مصرفی می‌باشد. از جمله توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، ارزیابی میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت‌ها در برابر تشکیل رسوب است که جدیدترین پروژه انجام شده در این زمینه، ارزیابی عملکرد آنتی اسکالانت ارسالی از شرکت پالاینده آب ایرانیان می‌‎باشد.

 

تاریخ: 97/08/02