امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

ارزیابی عملکرد جاذب حذف آرسنیک

 

 

یکی از آلودگی های موجود در آب، آرسنیک می‌باشد که با توجه به مضر بودن حضور این عنصر در آب‌های آشامیدنی، حذف آن از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. جاذب‌های مختلفی به منظور حذف آرسنیک در بازار معرفی شده است. از توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، ارزیابی ظرفیت جذب دینامیک جاذب‌های تولید شده می‌باشد. جدیدترین پروژه انجام شده در این زمینه، ارزیابی جاذب آرسنیک تولید شده ارسالی از شرکت آذر جام آمل می‌باشد.

 

تاریخ: 97/07/03