امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

ارزیابی ماده پراکنده‌کننده نفت

 

با توجه به آلودگی نفتی در آب‌های سطحی، نیاز به پراکندگی نفت در آب برای تجزیه توسط میکروارگانیسم‌ها ضرورت دارد. ازجمله توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، ارزیابی میزان اثر مواد پراکنده‌کننده نفت می‌باشد. جدیدترین پروژه‌‌ی انجام شده در این زمینه، ارزیابی اثر ماده پراکنده‌کننده نفت ارسالی از شرکت مهرتاش سپاهان اصفهان می‌باشد.

 

تاریخ : 97/10/22