امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

ارزیابی عملکرد المنت‌های آب شیرین‌کن‌ اسمز معکوس

 

بهترین و تأثیرگزارترین روش، جهت ارزیابی عملکرد المنت‌های آب شیرین‌کن‌ اسمز معکوس، بازدید و عیب‌یابی در محل می‌باشد. ارسال نمونه‌های آب‌ ورودی و خروجی المنت به آزمایشگاه‌ها نیز به پیدا کردن علت کمک می‌کند. یک کارشناس با تجربه با حضور در سایت و انجام آزمایش‌هایی در همان محل، مشکل را تشخیص داده و راه حل را در قالب یک گزارش به کارفرما ارائه می‌دهد. متخصصان با تجربه شرکت پالافرایند راستین آمادگی خود را جهت خدمات بازدید از محل مورد نظر و ارائه خدمات مشاوره به افراد حقیقی و حقوقی اعلام می‌دارد.

شرح خدمات
خدمات مشاوره شامل موارد زیر می‌باشد:
• حضور در محل مورد نظر متقاضی و بازدید از آن
• شناسایی علل مشکلات المنت‌های آب شیرین‌کن‌ اسمز معکوس و پیشنهاد جهت رفع این مشکلات
• ارائه پیشنهاد مواد شیمیایی مناسب جهت برطرف شدن مشکل ایجاد شده

 

تاریخ : 1398/09/24