امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

تصفیه پسآب نساجی

 

 

با توجه به مشکلات مربوط به کمبود آب در کشور ایران و بالا رفتن اهمیت تصفیه پسآب و فاضلاب، شرکت پالا فرایند راستین پژوهش‌های خود در این زمینه را آغاز نموده است. در این راستا، پساب کارخانه رنگرزی ارسال شده از طرف شرکت تراوش جم مورد ارزیابی قرار گرفت و روش‌های مختلف تصفیه پسآب بر روی این نمونه آزمایش گردید و روش بهینه تعیین شد.

 

تاریخ:97/05/01