امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

ارزیابی عملکرد رزین حذف نیترات

 

یون نیترات به عنوان یک آلاینده در منابع آب شناخته شده است. با توجه به اینکه نیترات، یونی پایدار و محلول در آب است، پتانسیل کمتری برای جذب و یا ترکیب با گونه‌های دیگر را دارد، بنابراین حذف آن از طریق رزین‌های تبادل یون روشی مقرون به صرفه می‌باشد. از جمله توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین، تعیین ظرفیت عملیاتی رزین‌های حذف نیترات در مقیاس آزمایشگاهی می‌باشد. جدیدترین ارزیابی رزین حذف نیترات، مربوط به رزین ارسالی از طرف شرکت دلتا نیروی گامرون می‌باشد.

 

تاریخ:97/05/23