امروز: ۹۸/۱۱/۰۵
 

 

شرکت پالا فرایند راستین توانایی دارد که غشاهای اسمز معکوسی که دچار مشکل شده‌اند را با انجام عملیات

اتوپسی (کالبد شکافی) عیب‌یابی کند. این شرکت از معدود شرکت‌هایی است که این عملیات را در ایران انجام می‌دهد.

 

special-pro-4

photo 2017-02-07 10-17-52