امروز: ۹۸/۱۲/۰۷

 

آزمایشگاه ارزیابی عملکرد غشا

 

شرکت پالا فرایند راستین این توانمندی را دارد که به بررسی عملکرد غشاهای صنعتی و خانگی از نظر میزان

تولید محصول، درصد پس‌زدگی نمک و مقاومت در برابر اکسیداسیون با کلر بپردازد.

 

 

 

12 2