امروز: ۹۸/۱۱/۰۵
 شرکت پالا فرایند راستین توانایی دارد در کنار طراحی واحدهای آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس، یک ارزیابی اقتصادی بین تمام آرایه‌های ممکن انجام داده و با در نظر گرفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و قیمت تمام شده‌ی آب، آرایه‌ی بهینه را برای واحد اسمز معکوس انتخاب نماید.

mmmm