امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

دانش فنی تکنولوژی حذف انواع آلاینده‌ها و فلزات سنگین

 

شرکت پالا فرایند راستین بر تکنولوژی‌های حذف انواع آلاینده‌ها و فلزات سنگین از آب احاطه داشته و قادر است پس از پیشنهاد تکنولوژی مناسب به طراحی واحد آن بپردازد. این شرکت با در اختیار داشتن ستاپ آزمایشگاهی انواع فرایندهای جداسازی و خالص سازی، امکان انجام آزمایش و تعیین شرایط بهینه حذف آلاینده موردنظر را داشته و می تواند طراحی واحد صنعتی را بر مبنای داده‌های تجربی انجام دهد.

 

 

این شرکت تاکنون به تکنولوژی‌های زیر دست پیدا کرده است:

 

  • تکنولوژی حذف آرسنیک از آب
  • تکنولوژی حذف کروم از آب
  • تکنولوژی حذف بور از آب
  • تکنولوژی حذف جیوه از آب
  • تکنولوژی حذف مولیبدن از آب
  • تکنولوژی حذف نیترات از آب