امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

سوابق مشاوره

ردیف

موضوع فعالیت

سال

شرکت

22 مشاوره در زمینه عملکرد سیستم اسمز معکوس و المنت موجود در آن 1398

شرکت پالایه سازان فرآیند توس

(بازدید از بیمارستان شریعتی کاشان)

21 مشاوره در زمینه عملکرد سیستم اسمز معکوس و المنت موجود در آن 1398

شرکت پالایه سازان فرآیند توس

(بازدید از شرکت بهنوش ایران)

20 مشاوره در زمینه عملکرد سیستم اسمز معکوس و المنت موجود در آن 1398

شرکت پالایه سازان فرآیند توس

(بازدید ازمجموعه فولاد صبا)

19 مشاوره در زمینه رفع مشکل یوتیلیتی 1398  پالایشگاه ایلام

18

مشاوره در زمینه عملکرد سیستم اسمز معکوس و المنت موجود در آن

1398

شرکت پالایه سازان فرآیند توس

(بازدید از یک منزل مسکونی)

17

مشاوره در زمینه بررسی صحت شبیه سازی دستگاه‌های آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1396

شرکت پاسارگاد صیام

16

مشاوره در زمینه ارزیابی عملکرد آنتی‌اسکالانت و انتخاب بهینه آن برای دستگاه آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1396

پتروشیمی فجر

15

مشاوره در زمینه عیب‌یابی دستگاه آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1396

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره

14

مشاوره بهره‌برداری واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1396

شرکت دلتا نیروی گامرون

13

مشاوره بهره‌برداری واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1395

رعد آب جنوب

12

مشاوره ساخت واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1395

سان‌آب

11

مشاوره در زمینه عیب‌یابی دستگاه آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1395

پارس آدین

10

مشاوره و مدیریت بخش آب و فاضلاب

1395

شرکت مهرتاش سپاهان

9

مشاوره در زمینه ارزیابی عملکرد آنتی‌اسکالانت‌

1395

شرکت کیمیا سرام زرین

8

مشاوره بهره‌برداری واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1394

شرکت پارس تراوا فرآیند

7

ارائه دانش فنی و طراحی واحدهای حذف آرسنیک و فلزات سنگین از آب آشامیدنی

1394

شرکت دلتا نیروی گامرون

6

مشاور طراحي و راه بري سيستم‌‍‌هاي اسمز معكوس

1394

شرکت دلتا نیروی گامرون

5

مشاوره بهره‌برداری واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1394

شرکت دلتا نیروی گامرون

4

مشاوره بهره‌برداری واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1393

شرکت تصفیه آب البرز

 

3

مشاور طراحي و راه بري سيستم‌‍‌هاي اسمز معكوس

1393

شرکت پاییز پارسه تجارت اروند

2

مشاور طراحي و راه بري سيستم‌‍‌هاي اسمز معكوس

1393

شرکت آویژه صنعت

1

مشاوره بهره‌برداری واحدهای آب شیرین‌کن اسمز معکوس

1393

شرکت نانو فيلم