امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

 

سیستم‌های پیش تصفیه

 

در تمام فرایندهای تصفیه آب لازم است که آب قبل از ورود به واحد اصلی تصفیه از سیستم پیش‌تصفیه عبور کند تا شرایط مناسب ورود به آن واحد اصلی را داشته باشد. مراحل پیش‌تصفیه می‌تواند شامل فرایند انعقاد، انواع فیلتراسیون‌ها، تزریق انواع مواد شیمیایی به آب و ... باشد.

شرکت پالا فرایند راستین در تشخیص نوع سیستم پیش‌تصفیه لازم و طراحی انواع آن‌ها تخصص دارد.

 

 

 

پیش تصفیه