امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

 

 

سیستم‌های گاززدا

 

سیستم‌های گاززدا برای حذف انواع گازهای محلول در آب کاربرد دارد. به عنوان مثال یکی از کاربردهای مهم برج‌های گاززدا حذف دی‌اکسید کربن از آب است تا ضمن حذف شدن آن pH آب نیز تنظیم گردد.

شرکت پالا فرایند راستین در طراحی انواع برج‌های گاززدا دارای تجربه و تخصص می‌باشد.