امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

 

واحد تبادل یون

 

رزین‌های تبادل آنیون و کاتیون برای حذف انواع آلاینده‌ها از آب کاربرد دارند. بر روی سایت‌های فعال این رزین‌ها آنیون‌ها و کاتیون‌هایی وجود دارند که در صورت عبور آب از آنها با آنیون‌ها یا کاتیون‌های آلاینده‌ی موجود در آب تعویض می‌شوند و در نتیجه منجر به حذف آن آلاینده از آب می‌گردند.

شرکت پالا فرایند راستین متخصص در طراحی انواع واحدهای تبادل یون برای حذف انواع آلاینده‌ها می‌باشد.

 

 

                            تبادل یون1                       تبادل یون