امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

 

 

واحد جذب سطحی

 

 

یکی از روش‌های تصفیه آب، استفاده از فرایند جذب سطحی می‌باشد. در این روش آلاینده مدنظر بر روی سطح یک جاذب جذب شده و در نتیجه از آب حذف می‌گردد. عملکرد بهینه هر جاذب در شرایطی خاص اتفاق می‌افتد که در طراحی واحدهای جذب به منظور افزایش راندمان واحد باید به آن شرایط توجه ویژه شود. فرایند جذب تا زمان اشباع شدن کامل بستر ادامه می‌یابد.

 

شرکت پالا فرایند راستین متخصص در زمینه طراحی انواع واحدهای جذب سطحی برای حذف انواع آلاینده‌ها از آب می‌باشد.

 

 

 

 

  

جذب سطحی