امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

مشاوره

 

 

 

 

از جمله خدمات مشاوره ای شرکت پالا فرایند راستین در زمینه تصفیه آب و به ویژه فرایندهای اسمز معکوس عبارتند از:

 

 

  • ارائه‌ی پیشنهاد برای بهترین فرایندها جهت پالایش آب
  • شناسایی علل مشکلات واحدهای موجود تصفیه آب و پیشنهاد جهت رفع این مشکل
  • ارائه پیشنهاد مواد شیمیایی مناسب جهت کاربرد در فراینده
  • مشاوره جهت استقرار سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

 

 

تجزیه و تحلیل سیستم آب شیرین‌کن

 

 

 

مشاوره گرفتگی غشا

 

بررسی علل گرفتگی غشا