امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

پروژه‌های داخلی

 

شرکت پالا فرایند راستین پروژه‌های داخلی را به منظور توسعه‌ی دانش‌های فنی مورد نظر خود انجام می‌دهد.

 

این شرکت با بررسی موضوعات روز در زمینه تصفیه آب، پروژه‌هایی را در این زمینه تعریف کرده و بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌‌کند.

 

 

 

                    داخلی2    Picture1    Picture2

                                                                                 دستیابی به ماده ضد رسوب آب شیرین کن‌های اسمز معکوس و بهبود عملکرد آن‌ها  

                            

                                                                                                                   

                     دستیابی به دانش ساخت کیت سنجش غلظت آرسنیک