امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

 

پروژه‌های سفارشی

 

شرکت پالا فرایند راستین امکان انجام انواع پروژه‌های سفارش داده شده از جانب مشتریان در زمینه تصفیه آب را دارد.

این شرکت با بررسی موضوع پروژه به انتخاب بهترین روش از لحاظ تکنولوژی حذف، مقرون به صرفه بودن و ملاحظات زیست محیطی

می‌پردازد.

 

 

 

                       سفارشی کروم یون                       سفارشی کروم جذب                                                                                                                                               

                                                                                                                     حذف کروم از آب